Academica Business College

Academica Business College

Academica Business College is een global kenniscentrum dat samenwerkt met universiteiten en onderzoekers uit Nederland en andere werelddelen. Het biedt bestuurders, managers, toezichthouders en professionals uit de profit en not-for-profit sectoren, een platform om samen te ontwikkelen en te onderzoeken mbt effectief leiderschap, managers en professionals, innovatie en maatschappelijke ondernemerschap, belangrijke thema’s  van een sterk veranderende 21e eeuw samenleving en anders georganiseerde bedrijven en instellingen.

De basis van het aanbod wordt gevormd door de drie pijlers:

  • Strategie en implementatie
  • Mens en organisatie
  • Governance en duurzaamheid

Master opleidingen

Onderwijs is niet alleen lesgeven, didaktiek en docenten. Ook de bedrijfsmatige kanten van de school moeten worden meegenomen in school transformatie trajecten. Leerstofjaarklassen, roosters, examenweken, geld allocatie systemen zijn ankerpunten van een mechanistisch schoolsysteem die onderwijskundige veranderingen in de weg kunnen staan.

De moderne schoolleider is goed op de hoogte van onderwijskundige processen maar kent ook de valkuilen van de onveranderbaarheid van de bedrijfsmatige processen in scholen. Hij is breed geïnteresseerd in maatschappelijke issues en betrokken bij veranderingen in en rondom de school. Hij is een verandermanager, een inspirerend leider en zorgt voortdurend voor voldoende budget door een heldere bedrijfsvoering waarin geld waarde in het onderwijs creëert (en niet andersom!).

Leergangen

Academica Business College heeft de afgelopen jaren meer dan 5000 deelnemers in uiteenlopende activiteiten mogen verwelkomen, waaronder een breed scala aan speciaal ontworpen leergangen voor alle niveau’s: bestuur, directie, teamleiders, HR professionals en docenten.

In onze leergangen hanteren wij een krachtige leerformule:

  • Inspirerende interactieve colleges door hooggekwalificeerde (gast)docenten
  • Directe koppeling met de praktijk door het bespreken van praktijk cases
  • Onderzoek doen en het gebruik van data
  • Samen leren, veel interactie en feedback
  • Gebruik van online leeromgevingen