leren-en-leiding-geven

Steeds meer scholen oriënteren zich, zoals veel moderne bedrijven, op organisatiestructuren waarin meer ruimte ontstaat voor gedeeld leiderschap. Een directeur aan de top van de organisatie die alles bepaalt is niet meer van deze tijd.

TEKST ERIK MEESTER

Een directeur en de leraren hebben elkaar hard nodig om het bestaansrecht van de school te garanderen in deze snel veranderende samenleving. Informatie is op het internet vrijwel onbeperkt beschikbaar, technologie maakt allerlei nieuwe manieren van werken mogelijk en door de globalisering wordt er steeds meer intercultureel gecommu- niceerd. De leraar die zich enkel pro leert als informatiebron wordt daarmee overbodig (MSH 2015, Tony Wagner).

Andere leraarrol

Een leraar blijft echter van grote waarde voor de leerling. Het ontwikkelen van relevante (verdiepende) kennis en met name de toepassing van deze kennis is essentieel. Sterke non-cognitie- ve vaardigheden als persoonlijk ondernemerschap, probleem- oplossend denken, ict-geletterdheid en communiceren blijken in steeds meer grote studies van enorm belang als het gaat om studiesucces, carrièrekansen en een gezond en voorspoedig

leven. Deze zaken hebben invloed op het curriculum en daar- mee op het leraarschap. Op dit moment worden er, bottom-up (leraren) en top-down (ministerie), allerlei initiatieven onder- nomen die het onderwijs in de kern raken. Deze veranderingen in combinatie met het beeld van gedeeld leiderschap betekenen dat iedereen zijn of haar steentje bij kan en moet dragen. Die gedeelde verantwoordelijkheid voor het leren van leerlingen betekent dat leraren en schoolleiders zich voortdurend moeten professionaliseren; en professionaliseren moet je organiseren! Leiderschap, zo blijkt uit onderzoek (Margareth de Wit), kun je namelijk leren.

Klik hier om het volledige artikel te lezen