blended2Het Nederlandse onderwijs bruist van de ontwikkelingen. De OECD prijst de vorderingen die de scholen hebben gemaakt door hun opbrengsten te verhogen. Ongelijkheid in kansen is zeer zeker nog een aandachtspunt maar de discussie daarover is volop gaande. Leren van elkaar, van gemaakte fouten, van mooie en werkende oplossingen is de basis van een zich voortdurend verbeterend onderwijs. Ruimte voor professionele ontwikkeling en daaraan gerelateerde accountability. High Performing scholen, verantwoordelijke keuzes van docenten en leerlingen over de toekomst van Nederland, maar vooral beweging en heel veel aandacht voor ‘just-in-time’ innovaties. Dat is het waar het in het onderwijs volgens Senge over gaat.

Making Shift Happen 2016 heeft als keynote spreker de wereldberoemde Peter Senge. Een interview met hem laat zien waar het om gaat in het 21e eeuw onderwijs. Vier power vrouwen die een inkijkje geven hoe zij dagelijks met XL energie het onderwijs in NL verbeteren door voortdurend meer aandacht voor gerichte veranderingen te vragen. En: het verschil maken, hoe doe je dat? Plus: Feedback vragen aan je leerlingen met behulp van FeedMe. Aandacht voor werk gerelateerde stress. Gastschrijver Ben Wilbrink bekritiseert de romantische beschouwingen over het onderwijs en waarschuwt voor schijnoplossingen.

Klik hier om BLENDED te openen