Financiën

Financiën

De huidige financiële – of bankencrisis heeft een enorme impact, die veel verder reikt dan het vernietigen van marktwaarden. Voor financiële instituties zelf betekent de crisis, dat zij zich opnieuw moeten uitvinden en positioneren om te kunnen concurreren en om succesvol te kunnen zijn. De klant dient daarbij weer voorop te staan.

Met onze dienstverlening ondersteunen wij u bij:

  • het identificeren van de latente behoeften van klanten
  • het ontwikkelen van dienstverleningscomponenten met de grootste bijdragen aan klanttevredenheid
  • het ontwikkelen en implementeren van dienstverleningslijnen  die geënt zijn op verwachtingspatronen van klanten
  • het ‘bottom-line’ kwantificeren van de effecten van de verbeterde klantgerichte dienstverlening
  • het verhogen van de productiviteit door het verbeteren van de efficiëntie van de dienstverleningsprocessen
financien