Generatiemanagement

Generatiemanagement

De echte uitdaging waar leiders en managers nu voor staan is of zij erin slagen om de uiteenlopende behoeften van alle generaties binnen de organisatie te erkennen en aan deze tegemoet te komen.

Het wordt steeds belangrijker om personeel langdurig en tot op hoge leeftijd aan uw organisatie te binden. Dat vraagt om personeel dat niet alleen gezond, competent, gemotiveerd en betrokken is, maar dat ook blijft. Generaties verschillen in de wijze waarop voor hen aan deze thema’s inhoud gegeven kan worden. Hoe overbrug je de dus de generatiekloof in een team of organisatie ?

Een levenslang dienstverband is voor de jongste generatie lang zo’n groot goed niet meer dan voor de oudere generaties. En het is ook niet vanzelfsprekend dat de verschillende generaties in uw organisatie zich altijd goed met elkaar verstaan en goed met elkaar kunnen samenwerken. Een goede generatie-manager moet zich bewust zijn van deze verschillen en moet elke generatie begrijpen. Anders zal hij / zij niet het beste uit zijn medewerkers kunnen halen. Generatiemanagement is dan ook een nieuw en noodzakelijk thema binnen uw HR-beleid. Onze specialisten helpen u uw generatiemanagement op een voor uw organisatie passende manier in te vullen.  

generatiemanagement