High Performance Organizations

High Performance Organizations

High Performance Organizations zijn organisaties die gedurende langere tijd beter functioneren en beter presteren dan hun concurrenten of collega-organisaties. Belangrijk daarbij zijn vijf factoren: de kwaliteit van het management, de kwaliteit van de medewerkers, continue verbetering en vernieuwing, openheid en actiegerichtheid,  en lange termijngerichtheid. CBE heeft uitgebreide expertise en ervaring in het ondersteunen van organisaties bij het ontwikkelen en implementeren van de strategie gericht op ‘high performance’. Speciaal voor het primair en voortgezet onderwijs biedt CBE daartoe een programma gericht op High Performance Schools.

Instrumenten

High-Performance