HR Management

HR Management

Wij anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen en zorgen voor strategische oplossingen die uitvoerbaar zijn op de werkvloer. Het idee dat ten grondslag ligt aan Strategisch HR is dat organisatiedoelen bereikt kunnen worden via inzet en competenties van medewerkers. Een efficiente inzet van uw menselijk kapitaal is dus van cruciaal belang voor uw organisatie. CBE ondersteunt u bij de professionele ontwikkeling van uw strategisch HR beleid en helpt u deze te vertalen naar concrete HR activiteiten.

Gebaseerd op een efficiënte analyse van uw huidige situatie passen wij verschillende interventies toe, zoals :

  • Het methodisch effectueren van uw personeelsplanning en bezetting
  • Werken aan een wendbare organisatie met goed uitgerust en flexibel personeel
  • Het ontwikkelen van een actueel HR beleid in relatie tot de organisatiestrategie
  • Meetbaar maken van het HR beleid : ken- en stuurgetallen te selecteren en ontwikkelen
  • Het organiseren van Workshops en Masterclasses over thema’s zoals Generatiemanagement, Talent management en Duurzame inzetbaarheid van medewerkers.
HR-management