Interim- en verandermanagement

Interim- en verandermanagement

CBE beschikt over zeer ervaren interim- en verandermanagers. Wij benoemen deze expertises bij elkaar, omdat in veruit de meeste gevallen interim management niet inhoud ‘het passen op de winkel’, maar het implementeren van een strategische wijziging in de organisatie. Veelal als gevolg van een crisissituatie. Onze interim- en verandermanagers zijn, mede om reden van hun onafhankelijkheid, hun brede ervaring met organisatieverandering en hun tijdelijke aanstelling, bij uitstek in staat om snel en effectief strategische wijzigingen in organisaties door te voeren, ook waar deze impopulaire maatregelen inhouden. Daarbij beschikken zij over de noodzakelijke empatische vermogens en de antennes om voortdurend de spanning tussen wat kan en wat niet kan in de organisatie te monitoren.

Interim-en-verandermanagement