Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is ondernemen gericht op economische prestaties (profit), met respect voor de sociale kant (people) en binnen de ecologische randvoorwaarden (planet): de zgn. triple-P-benadering.

Twee noties zijn cruciaal bij maatschappelijk verantwoord ondernemen:

  • maatschappelijk verantwoord ondernemen is een continu proces, en
  • transparantie is onlosmakelijk onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Onze specialisten ondersteunen u bij het ontwikkelen en implementeren van uw strategie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, waarbij de identiteit van uw organisatie de basis is en blijft

Maatschappelijk-verantwoord-ondernemen