Organisatieadvies

Organisatieadvies

CBE adviseert ten aanzien van het inrichten van de organisatie opdat deze de basis vormt waarop de strategische doelstellingen kunnen worden behaald. Daarbij gaat het om advisering t.a.v. de besturingsfilosofie, het besturingsmodel, toezicht en governance, de organisatiestructuur, de organisatiecultuur, de inrichting van primaire en secundaire processen en de inrichting van het systeem van planning & control.

Instrumenten

Organisatieadvies