Professionalisering

Professionalisering

CBE  ontwikkelt en begeleidt op maat gesneden trajecten, waarbij het potentieel van de medewerker en/of  leidinggevende optimaal in lijn wordt gebracht met de behoeften van de organisatie. De balans tussen de wensen van de medewerker enerzijds en de belangen van de organisatie anderzijds staat hierbij centraal. De medewerker staat immers niet alleen ten dienste van de organisatie: juist de balans tussen medewerker en organisatie is van belang voor een goed resultaat!

Teamontwikkeling

Het functioneren van teams is van cruciaal belang voor een organisatie. Goede teams ontstaan echter niet vanzelf, of slechts op basis van veel ‘vallen en opstaan’. CBE ontwikkelt en begeleidt op maat gesneden programma’s voor teams, met als doel het potentieel van een team in een korte tijd optimaal te ontplooien. 

Een teamontwikkeling programma wordt ingevuld op basis van de uitkomsten van op maat gesneden assessments voor alle teamleden.  Met advies, training / oefeningen en simulaties kunnen wij helpen om de specifieke krachten van de teamleden optimaal tot hun recht te laten komen. Het traject wordt afgesloten met een teamontwikkelplan (TOP), waarin staat verwoord op welke wijze het team invulling gaat geven aan de ontwikkeling in de periode na het ontwikkelingsprogramma.    Tijdens het programma zal o.a. gebruik worden gemaakt van de inzichten van B.W. Tuckerman, Birkman en M. Belbin om naar de effectiviteit van een team te kijken.

Voor teamleiders in het Onderwijs organiseert CBE al vele jaren met zeer veel succes  de Teamleiders Room. In deze leergang  staat het ontwikkelen van krachtig meesterschap centraal en leert de teamleider het beste uit zijn teamleden en medewerkers te halen. Doorschakelen naar Academica voor informatie over de Teamleidersroom. 

Individuele ontwikkeling

Wilt u graag inzicht in de competenties en potentieel van uw medewerkers?  Wilt u weten of iemand de geschikte kandidaat  is  voor een (openstaande)  functie?  Een Assessment onderzoek maakt snel inzichtelijk over welke competenties, persoonlijkheidskenmerken en vaardigheden een (toekomstige) medewerker  beschikt. CBE heeft veel ervaring met het afnemen van assessments en het opzetten van Development Centers.  Wij stemmen onze assessments af op de specifieke situatie in uw organisatie o.a. door in een rollenspel zo authentiek mogelijk op de bedrijfssituatie en/of de gevraagde functie-inhoud in te gaan.

Aan een assessment gaat altijd een analyse van de situatie vooraf. Als het assessment plaats vindt in het kader van een werving- of selectieprocedure, wordt de analyse vertaald in een functie- en competentieprofiel. De resultaten van het assessment worden altijd teruggekoppeld aan de deelnemer en verwoord in een schriftelijke rapportage.

Onze assessments worden uitgevoerd door gecertificeerde assessors en eigen psychologen, die zijn aangesloten bij het Nederlands Instituut van Psychologen. De resultaten van het assessment worden altijd teruggekoppeld in een betrouwbaar en objectief advies aan de kandidaat en verwoord in een schriftelijke rapportage.

Onze typen assessments:

  • Assessment Centre (focus op het kunnen van de kandidaat)
  • Development Centre (focus op de ontwikkelingsmogelijkheden van een kandidaat)
  • Birkman-assessment (focus op loopbaanbehoefte, sterke competenties en  match met werkomgeving)

Persoonlijke coaching

CBE biedt coachingstrajecten aan  om het maximale uit uw zelf te halen en uw vaardigheden / competenties verder te verstevigen en aan te scherpen. De coaching kan worden afgestemd op een afgenomen Assessment rapportage of Birkman vragenlijst. Onze coachingstrajecten zijn doeltreffend en effectief : wij organiseren een traject standaard vanaf  5 sessies.

professionalisering