Strategieontwikkeling en Implementatie

Strategieontwikkeling en – implementatie

CBE helpt instellingen en bedrijven hun strategie te formuleren en deze vervolgens te realiseren. Samen met het management onderzoeken wij de te maken keuzen, bezien de consequenties, formuleren acties en zetten deze uit in een implementatieplan.

Bij de strategieontwikkeling maken wij zo veel mogelijk gebruik van de kennis in de organisatie en voegen waar nodig ook zelf kennis toe. Eventueel brengen wij kennis in van relevante deskundigen van buiten. 

Net zo belangrijk  vinden wij het om bedrijven te helpen de strategie te implementeren en te realiseren. Dat doen wij door te adviseren over de communicatie, door het coachen van managers, het aanpassen van processen, procedures en systemen, het opleiden en trainen van medewerkers en het realiseren van cultuurverandering.

Instrumenten

Strategieontwikkeling-en-implementatie