Werkdruk

Werkdruk

Werkdruk is één van de grootste veroorzakers van werkstress en kan ontstaan door verschillende  factoren : te veel werk, onvoldoende kennis of competenties die nodig zijn voor de werkzaamheden, een te krappe bezetting, disbalans werk en privé of te weinig tijd om de werkzaamheden naar behoren uit te kunnen voeren. 

De werkdruk in Nederland is een voortdurend probleem geworden. Hetzelfde werk wordt vaak gedaan door minder mensen en organisaties vragen steeds meer prestaties van hun medewerkers. Daarnaast lopen werk en privé meer dan vroeger door elkaar. Wanneer de werkdruk te hoog oploopt neemt de kans toe dat medewerkers klachten krijgen. Er is genoeg reden om werkdruk binnen de organisatie in de gaten te houden :  verzuim van medewerkers kost de organisatie geld (verhoogde verzekeringspremies), grote hoeveelheden extra werk wanneer een collega ziek wordt of verhoogde irritaties tussen medewerkers onderling door de extra werkzaamheden.  

Werkdruk, wat kunnen we er aan doen ? 

CBE Group heeft een aanpak ontwikkeld die vooral inzichtelijk maakt welke factoren de te hoog beleefde werkdruk binnen de organisatie veroorzaken. Op basis van een gehanteerd werkdrukmodel (CBE) en analyses worden actiepunten en effectieve maatregelen gegeven om werkdruk en werkdrukfactoren te verlagen en beheersbaar te maken.  

werkdruk