Birkman assessment

Birkman-assessment

De Birkman-assessment is een zelfbeoordeling instrument, ontwikkeld door de psychometrist dr. Roger Birkman in de jaren vijftig van de vorige eeuw. Miljoenen mensen hebben wereldwijd ervaren hoe de rapportage van Birkman (u vult online een drietal vragenlijsten in) hen helpt in het kader van hun:

 • effectieve gedrag en sterke kanten (wanneer aan onze behoeften voldaan wordt)
 • stressgedrag  (onder omstandigheden waarin aan die behoeften onvoldoende voldaan wordt)
 • voorkeursstijl bij het oplossen van problemen en het geven van leiding; (beroepsmatige) interesses en passie
 • kijk op werk en  werkomgeving , op scholing en de samenleving

Statistici hebben de validiteit van Birkman vastgesteld op 90%. Dit houdt in dat de accuratesse waarmee Birkman in staat is uw specifieke eigenschappen te beschrijven, uitzonderlijk hoog is. De mogelijkheden om Birkman in te zetten zijn legio. Hieronder volgen er een aantal:

 • het maken van een persoonlijk ontwikkelplan 
 • gerichte coaching bij verandertrajecten en reorganisaties
 • leiderschapsontwikkeling 
 • teamidentiteit ontwikkelen en versterken 
 • conflicthantering en conflictinterventie 
 • mediation 
 • werving en selectie  
 • loopbaanontwikkeling 

Onze experts zijn gecertificeerde Birkman consultants.

Birkman assessment