Compliance Checklist

Compliance Checklist

Houdt u zich op een correcte wijze aan de geldende wet- en regelgeving?  Het belang om hieraan te voldoen en de risico’s die gepaard gaan met onvoldoende ‘compliance’ zijn de afgelopen jaren alleen maar groter geworden. CBE heeft daarom voor instellingen voor primair en voortgezet onderwijs een checklist ontwikkeld die u inzicht geeft in de stand van zaken in uw organisatie.

De checklist bestaat uit drie onderdelen: 

  • Wettelijke voorschriften uit de Wet Primair c.q. Voortgezet Onderwijs inzake de scheiding van toezichthouden en besturen als gevolg van de wet Goed onderwijs, goed bestuur; 
  • De voorschriften ten aanzien van het managementstatuut; 
  • De bepalingen uit de branchecode Goed Bestuur van de brancheorganisaties.  

CBE levert u de scan en haar uitkomsten in een helder en bondig rapport aan, vergezeld van aanbevelingen om de compliance te vervolmaken binnen uw instelling.