Governanceboxx

Governanceboxx

Het is voor de gemiddelde toezichthouder een lastige opgave om efficiënt en effectief toezicht in de praktijk te brengen. Om dit te verbeteren en de dialoog tussen toezichthouder en bestuurders te faciliteren is de governanceboxx ontwikkeld. Dit online instrument moet een duidelijke verandering teweeg brengen. Bestuurders moeten transparanter willen worden in hun doen en laten en toezichthouders moeten sneller en adequater willen reageren.

Concreet biedt de governanceboxx u de volgende voordelen:

  • Een nieuwe wijze van communiceren en interacteren door bestuur en toezicht.
  • Macht meer in balans door informatiedeling.
  • Transparantie bevorderend.
  • Aansprakelijkheid reducerend.
  • Effectiever toezicht.
  • Vermindering toezichtlasten.
  • Document management.

De governanceboxx geeft met een druk op de knop een compleet overzicht van alle historische en actuele informatie aangaande een agendapunt of de risicopositie van de organisatie. Dit maakt het mogelijk een betere dialoog aan te gaan indien er een besluit moet worden genomen. Voor goedwillende bestuurders heeft dit een groot voordeel: zij kunnen hun verantwoordelijkheid zo veel beter waar maken en aantonen. Voor oplettende toezichthouders is een groot voordeel dat aansprakelijkstelling veel minder snel zal gebeuren met een goed ‘gevulde’ governanceboxx.

Tevens is een in control audit voor uw organisatie beschikbaar. U zet vragenlijsten uit tot in de haarvaten van de organisatie en bouwt zo mede uw risicoprofiel op. Vragenlijsten kunnen korter of uitgebreider zijn al naar gelang uw behoefte. We beschikken ook over sectorspecifieke audits, zoals de onderwijssector.

Deze web-tool draait op een extern zeer goed beveiligd en prettig platform en biedt de perfecte infrastructuur voor bestuurders en toezichthouders.