ICT-bekwaamheidscan

ICT-bekwaamheidscan

Het gebruik van ICT in het onderwijs is – waarschijnlijk ook in uw school – aan een opmars bezig. Vele scholen hebben in hun beleids- en schoolplannen passages opgenomen waarin aan ICT een belangrijke rol wordt toegekend om het leerproces effectiever te maken. Maar de werkelijkheid is weerbarstig.

Uit onderzoek blijkt dat de huidige inzet van ICT vooral ondersteunend is en dat er ruimte is voor de verdere ontwikkeling van de didactische ICT-bekwaamheid van leraren (Kennisnet, Didactische ICT-bekwaamheid van docenten, november 2013).

Het is natuurlijk de kunst om vast te stellen hoe het op dit moment met de ICT-bekwaamheden van de leraren in uw school gesteld is. Een dergelijke ‘vlootschouw’ maakt het immers mogelijk vast te stellen welke deskundigheidsbevordering op het gebied van ICT ingezet moet worden. Daartoe heeft CBE de ICT bekwaamheidscan ontwikkeld. De  ICT bekwaamheidscan is een web-based analyse- en ontwikkelinstrument waarmee leraren in korte tijd gedetailleerd in kaart brengen hoe het staat met hun eigen ICT- bekwaamheid. De rapportage van de scan maakt het hen mogelijk gericht te investeren in het versterken van hun ICT-vaardigheden. Doordat de resultaten op individueel, team- én organisatieniveau teruggekoppeld worden, is het heel goed mogelijk het onderlinge leren van elkaar gestalte te geven.