Policyscan

Policyscan

Elke onderwijsinstelling heeft een strategisch beleidsplan met fraaie doelstellingen voor de midden- en lange termijn zoals: de leerlingen centraal, een aantrekkelijke werkgever zijn, een hoge mate van professionaliteit van docenten, kwaliteits- en resultaatgerichtheid, een gezonde schoolcultuur, tevreden ouders of bedrijven etc. Maar hoe staat het met de realisatie van deze doelstellingen? Werken de onderdelen van de organisatie in voldoende mate aan deze doelstellingen en hoe is dat te zien. Wanneer staat de leerling echt centraal, wat is er dan anders dan toen de leerling niet centraal stond? Om dit te kunnen analyseren heeft CBE een meetinstrument in voorbereiding om de voortgang van de realisatie van de doelstellingen uit het strategisch beleidsplan in beeld te brengen. Het instrument wordt per school aangepast aan de doelstellingen uit het strategisch beleidsplan, de missie en visie of andere relevante documenten. Het instrument, werktitel “de policy scan”  wordt op dit moment uitgetest en zal rond half april beschikbaar komen.