Versnellingsessie

Versnellingsessie

CBE faciliteert interne processen voor strategie- en organisatieontwikkeling onder meer door ze te versnellen en te zorgen voor intelligente interventies. Dit gebeurt met gebruikmaking van de versnellingsessie. 

De versnellingsessie is een digitaal instrument dat door groepen (managementteams, colleges van bestuur e.d.)  kan worden ingezet om o.a.:

  • problemen te inventariseren, analyseren en prioriteren;
  • gemeenschappelijk oplossingen te bedenken;
  • strategieën en scenario’s te ontwikkelen.

Meer in  het algemeen kan met behulp van de versnellingsessie besluitvorming worden versneld en draagvlak worden gecreëerd.

Referenties

  • De Europese Commissie –cultureel beleid op ministerie-niveau; 
  • Een befaamde autoproducent –innovatieve strategie op het vlak van R&D; 
  • Weefselfabrikant –strategie; 
  • Nederlands ministerie –arbeidsbeleid.