Onderwijs

Goed onderwijs moet je samen maken.

We willen steeds meer van het onderwijs en dat vraagt om voortdurende reflectie:

  • geven we het onderwijs dat we willen en aansluit op de ontwikkeling van kinderen en samenleving?
  • doe ik als leider de goede dingen om goed onderwijs mogelijk te maken?
  • welke invloed hebben technologie en ICT op het leren en organiseren?

Onderwijs verandert en daarmee de professionaliteit van mens en organisatie. Onze leergangen en master hebben als focus: Leiderschap, Governance 3.0 en Innovatie.

excellent-onderwijs

Masteropleiding voor de onderwijssector

Executive MBA Leading 21st Century learning 

Onderwijs is niet alleen lesgeven, didaktiek en docenten. Ook de bedrijfsmatige kanten van de school moeten worden meegenomen in school transformatie trajecten. Leerstofjaarklassen, roosters, examenweken, geld allocatie systemen zijn ankerpunten van een mechanistisch schoolsysteem die onderwijskundige veranderingen in de weg kunnen staan. Tweejarige deeltijdopleiding voor leidinggevenden in het onderwijs. 

Academische Master Creating Public Value

Tweejarige deeltijdopleiding voor leiders, beleidsmakers en stafmedewerkers, managers en bestuurders in onderwijs, wonen, zorg, welzijn en veiligheid. Het publieke domein is meer dan ooit in beweging. Grote transities bepalen het speelveld waarin professionals, managers, leiders en bestuurders worden aangezet om met meer kwaliteit en aandacht voor de mens resultaat-gerichter en zakelijker te presteren. 

Leergangen voor de onderwijssector

Besturen met Meerwaarde

De complexiteit van onderwijsbestuur komt voor een groot deel voort uit het veelkleurige geheel aan belangen, meningen, spelers en regels die onderling om een gebalanceerde afweging vragen. Twee ontwikkelingen van de afgelopen jaren hebben deze complexiteit opgevoerd.

Excellente Directeuren

Fundamenteel nadenken over uw maatschappelijke opdracht, de kansen en de risico’s van uw school los van de drukte van elke dag. Hoe om te gaan met uw stakeholders en team(s), professionele ruimte, noodzaak tot innovatie, bedrijfsvoering, professionele leergemeenschappen, organisatiecultuur, verdeeld leiderschap en nog veel meer..

Dynamische Scholen

Een tweejarig cursorisch ontwikkeling-programma voor ambitieuze scholen die álle leerlingen uitdagend onderwijs willen bieden. Op basis van onderzoek hebben we een pedagogisch-didactische basis ontwikkeld die tot een Dynamische School leidt.

De docent als ontwerper

Het onderwijs heeft een belangrijke verantwoordelijkheid om de nieuwe generatie klaar te stomen voor de toekomst. De door technologie snel veranderende samenleving vraagt steeds meer van ons kritisch, creatieve en probleemoplossende denkvermogen.