Zorg

De kwaliteit en effectiviteit van de zorg in stand houden.

De grote uitdaging voor de zorgsector in de komende jaren is het terugdringen (en zo mogelijk stoppen) van de automatische jaarlijkse kostenstijgingen en tegelijkertijd de  kwaliteit en de effectiviteit van de zorg in stand houden. En dit in een vergrijzende samenleving waarin steeds meer mensen steeds meer zorg nodig hebben en daar afhankelijk van zijn. Waarbij geldt dat veel meer dan in het verleden de samenleving verantwoording en transparantie verwacht en verlangt van de instellingen in de zorgsector. Deze uitdaging betekent dat rollen, verantwoordelijkheden en relaties opnieuw gedefinieerd en zorgvuldig ingericht moeten worden.

kwaliteit-en-effectiviteit-in-de-zorg